درباره ما

به نام خدا

انتشارات تراث در سال ۱۳۹۱ به توصیه برخی از اساتید اخلاق و عرفان، هم‌زمان با ارتحال عارف واصل، ققیه صمدانی، حکیم متأله، حضرت آیت الله حاج سید عبدالله جعفری تهرانی(قدس سره) تأسیس شده، و با هدف نشر معارف ناب دینی در حوزه‌های اخلاق، تربیت، عرفان، معارف، ادعیه و ... فعالیت خود را آغاز نموده است.

به لطف حق کتاب‌هایی که تا کنون منتشر نموده‌ایم با استقبال گستردة مخاطبان روبرو شده و ظرف مدت کوتاهی به چاپ‌های متعدّد رسیده است. به عنوان نمونه کتاب «باده گلگون» که در کنگرة بزرگداشت آیت الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی(ره) در شهر تبریز به عنوان کتاب برگزیده معرفی گردید، اکنون بیش از ده مرتبه تجدید چاپ شده، و کتاب «کیمیای وصل» نیز در کمتر از دوماه به چاپ چهارم رسیده است.

بی شک تلاش و موفقیت ما در ترویج معارف، مرهون عنایت حضرت احدیت و دعای خیر شما عزیزان خواهد بود.

مطلق آن آواز خود از شه بود                                    گرچه از حلقوم عبدالله بود

 

نفعنا الله به و جمیع المؤمنین

سید احمد طباطبایی ستوده